Najnowocześniejszy zakład produkcji bloczków silikatowych

Szukasz pracy? Zapraszamy do nas.

Poszukujemy pracowników na stanowiska:

operator maszyn, operator wózka widłowego

CV prosimy przesyłać na adres email: praca@sil-pro.warszawa.pl

SIL-PRO Warszawa Sp. z o. o.
Zakład Produkcyjny:
Nowy Modlin 47
05-180 Pomiechówek
Dział Obsługi Klienta:

tel.: +48 22 274 29 29

fax: +48 22 270 20 62

e-mail: info@sil-pro.warszawa.pl

Kierownik Sprzedaży

Marcin Banaszkiewicz

tel.: +48 605 63 23 43

e-mail: m.banaszkiewicz@sil-pro.warszawa.pl

Przedstawiciel Handlowy

Radosław Tupaj

tel.: +48 603 55 30 53

e-mail: r.tupaj@sil-pro.warszawa.pl

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej RODO), w oparciu o art. 172 Ustawy Prawo telekomunikacyjne, w oparciu o art. 10 Ustawy o świadczeniu usług teleinformatycznych, informujemy, iż Administratorem danych osobowych jest SIL- PRO Warszawa Sp.z o.o., Nowy Modlin 47, 05-180 Pomiechówek Zapytania w sprawie ochrony danych osobowych prosimy kierować pocztą tradycyjna na w/w adres lub pocztą elektroniczną adres e-mail: odo@sil-pro.warszawa.pl. Informujemy, iż Administrator danych nie powołał Inspektora Ochrony Danych. Podane dane osobowe przetwarzane są lub mogą być w celu wysyłania informacji marketingowych drogą elektroniczną lub telefoniczną w odniesieniu do produktów i usług własnych. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 a) RODO) lub przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora (art. 6 ust.1 f) RODO). Za prawnie usprawiedliwiony cel uważa się wiążącą strony umowę lub relację biznesową. Informujemy, iż Państwa dane osobowe są lub mogą być: ujawniane odbiorcom danych osobowych wyłącznie na mocy obecnie obowiązujących przepisów prawa; ujawniane stronie trzeciej, czyli mogą być lub są powierzane do przetwarzania na mocy art. 28 RDODO (Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych – podmiot przetwarzający, inaczej procesor). Kategoriami odbiorców danych osobowych są lub mogą być podmioty wspierające procesy biznesowe Administratora danych w obszarach marketingowych, IT. Informuje się, iż dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego, czyli poza EOG (Europejski Obszar Gospodarczy). Informuje się, iż Państwa dane osobowe są lub mogą być przetwarzane przez czas nieokreślony, do momentu wycofania udzielonej zgody lub zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w w/w celach. Informuje się o prawie do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. W przypadku podjęcia decyzji o wycofaniu udzielonej zgody lub zgłoszenia sprzeciwu, prosimy o przesłanie informacji na adres e-mail: odo@sil-pro.warszawa.pl lub pocztą tradycyjną na w/w adres Administratora danych. Informuje się o prawie do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych. Informujemy o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2 w Warszawie, www.uodo.gov.pl. Informujemy, iż podanie danych osobowych jest dobrowolne. Niepodanie danych osobowych może skutkować brakiem możliwości przesyłania informacji marketingowych w odniesieniu do produktów i usług własnych drogą telefoniczną lub elektroniczną. Informujemy, iż podane dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. W przypadku przetwarzania danych osobowych osób prawnych, niniejsza klauzula informacyjna nie ma zastosowania.